VI NYSATSAR!

Vi står just nu i en NYSTART tillsammans med Ådalskyrkan Gnesta. Vi kallar det En tro på landet. Tillsammans arbetar vi för en växande tro på landet! Josefin Lennartsson är pionjärpastor i församlingen. Du kan följa hennes arbete och församlingens liv genom www.entropalandet.se eller på facebook och instagram under samma namn!

Med kanalen "En tro på landet" önskar vi vara ett forum som kittlar dina tankar så att något får växa inom dig. En växande tro som ger en framtid och ett hopp! På www.entropalandet.se finns också vår kalender!