• Mölnbo Missionskyrka
    En mötesplats


Välkommen

Mölnbo Missionskyrka vill vara en öppen kyrka mitt i byn dit du alltid är varmt välkommen!

VI NYSATSAR!

Pionjärpastor till Mölnbo Missionskyrka från 14 augusti 2017!

Läs mer under fliken "Presentation av kyrkans pastorsteam"


 

VARMT VÄLKOMMEN TILL MÖLNBO, JOSEFIN!