Du är här:Start > Om kyrkan > Gudstjänster

Gudstjänster


Eftersom alla gudstjänster leds av frivilliga så speglas den variation av människor som finns i församlingen. Vi ser det som en stor tillgång!

Vanligast är att vi möts till förmiddagsgudstjänst, ungefär varannan vecka. Vid några tillfällen samlas vi också till meditativa Taizégudstjänster på kvällstid med alla vackra, levande ljus.

Då vi inte har gudstjänst i Mölnbo bjuder vi istället in till Ådalskyrkan, Gnesta.

Vi ser musiken som en viktig del av gudstjänsten. Den leds av frivilliga i olika åldrar och speglar även den, den musikaliska bredd som finns i församlingen; från stilla Taizésånger, sånger ur psalmboken till modernare sång både från Sverige och internationellt (som t ex hillsong mm).

Vad gäller musiken så har vi faktiskt en gammal fin tramporgel som är riktigt retro idag! Den brukar vi använda på stämningsfulla midnattsgudstjänsten. På vanliga gudstjänster är det annars är det gitarr, piano, fiol, bas och trummor som gäller.

Ibland får vi även besök av körer. Mycket uppskattat är NSABA, den afrika-inspirerade kören i Ådalskyrkan.