Du är här:Start > Om kyrkan > Historik


Historik:

Mölnbo Missionskyrka är med i Equmeniakyrkan sedan 2013. Det är ett nytt kyrkosamfund som bildades genom att Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistkyrkan i Sverige gick samman.

Mölnbo Missionskyrka har en lång och självklar del i Mölnbo samhälle. Den grundades redan för över 125 år sedan. Många barn som under åren vuxit upp i Mölnbo har på olika sätt deltagit i Missionskyrkans barn och ungdomsverksamhet.

Under åren har kyrkan genomgått flera renoveringar. Den senaste renoveringen skedde för ca 10 år sedan. Idag är Mölnbo Missionskyrka en ljus och inbjudande kyrka - mitt i byn!

Sedan flera år har Mölnbo Missionskyrka ett nära samarbete med Ådalskyrkan i Gnesta. Tillsammans med Ådalskyrkan delar vi pastor, samordnar kurser och gudstjänster (för mer info om Ådalskyrkan i Gnesta se: www.adalskyrkangnesta.se).

Mölnbo Missionskyrka har också sedan länge ett gott och nära ekumeniskt samarbete med Vårdinge Församling - Svenska Kyrkan. Vi möts till gemensamma gudstjänster i varandras kyrkor ungefär tre gånger per år och förutom detta har vi Luciafirande och andakter i Fristastugan tillsammans.

All verksamhet i kyrkan bedrivs sker ideellt, från att fixa kyrkfika, städa till, vara mötesvärd till att spela musik i kyrkan. Den enda anställde som kyrkan har är vår pastor - som är anställd 50% sammanlagt av Mölnbo Missionskyrka och Ådalskyrkan Gnesta.