Du är här:Start > Om kyrkan > Vår vision

Vision:Vår vision är att få vara en öppen MÖTESPLATS i Mölnbo. Vi vill vara en kärleksfull och växande församlingsgemenskap som visar vägen till Gud. 

Vi vill vara en mötesplats där människor möts på djupet och där mötet med Gud ges utrymme och tid. En plats där människor kan växa och utvecklas i sin tro.

Vi vill vara en mötesplats där där tron tar sig uttryck i praktisk handling med Jesus som förebild och centrum.